Każdy użytkownik pojazdu, który został poszkodowany, ma prawo domagać się wynajmu samochodu z polisy OC sprawcy zdarzenia drogowego. Zdarzają się jednak sytuacje, w których firma ubezpieczeniowa może odmówić pokrycia kosztów wynajęcia pojazdu zastępczego. W jakich okolicznościach samochód zastępczy z OC sprawcy przysługuje poszkodowanemu, a w jakich sytuacjach towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić poniesienia kosztów za najem pojazdu?

Samochód zastępczy z OC sprawcy- na jak długo można go wynająć?

Niestety przepisy nie określają wystarczająco precyzyjnie, na jak długo samochód zastępczy z OC sprawcymożna wynająć i ubezpieczyciele dość często z tej nieścisłości korzystają. Przykładowo okres naprawy pojazdu dla osoby poszkodowanej to czas od wystąpienia zdarzenia do odebrania naprawionego auta z warsztatu. Ubezpieczyciel może określić “technologiczny” czas naprawy danej usterki i zapłacić jedynie za ustalony teoretycznie okres wynajmu, nie biorąc pod uwagę dodatkowych okoliczności, takich jak np. oczekiwanie na dodatkowe części do pojazdu czy inne dodatkowe czynniki, które opóźniają jego naprawę. Takie działanie ubezpieczyciela jest niezgodne z prawem.

W przypadku uszkodzenia pojazdu w tak dużym zakresie, że koszt naprawy pojazdu przewyższa wartość pojazdu przed szkodą, czyli w sytuacji szkody całkowitej (kasacja pojazdu), okres, w jakim poszkodowany może korzystać z auta zastępczego, kończy się w dniu wypłaty odszkodowania, za które może nabyć nowy pojazd. Wszelkie koszty związane z eksploatacją wynajętego pojazdu, takie jak zakup płynów, oleju czy paliwa, poszkodowany ponosi osobiście.

Samochód zastępczy z OC sprawcy - podstawa prawna

W razie zdarzenia drogowego, w którym auto osoby poszkodowanej nie nadaje się do dalszej eksploatacji, obowiązkiem towarzystwa ubezpieczeniowego jest zrekompensować koszty wynajmu lub udostępnienie poszkodowanemu samochodu zastępczego, przy czym koszt obciąża ubezpieczyciela OC sprawcy. Podstawę prawną regulująca odpowiedzialność ubezpieczyciela sprawcy w tej kwestii określa Kodeks Cywilny.

W zakresie orzecznictwa wskazać można uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 2013 roku. Według uchwały, ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia winien jest wziąć na siebie koszty uzasadnionych ekonomicznie wydatków na najem zastępczego auta poniesionych przez poszkodowanego. Ubezpieczyciel może odmówić zwrotu kosztów najmu pojazdu z OC sprawcy, jeśli wydatki na wynajem nie będą miały ekonomicznego uzasadnienia, czyli na przykład:

  • jeżeli poszkodowany posiada jeszcze jeden samochód,
  • jeżeli ubezpieczyciel uzasadni, że samochód był wykorzystywany okazjonalnie i brak auta nie wpłynie na sytuację bytową poszkodowanego,
  • jeżeli auto zastępcze, które wynajął poszkodowany, jest bardziej wartościowe od auta uszkodzonego.

Masz pytania? Zadzwoń, lub napisz !

pokaż numer514 234 128
pokaż numer512 591 371
pokaż numer579 009 446

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania odnośnie wynajmu samochodu lub chcesz wypożyczać swój samochód za pośrednictwem naszej strony to skorzystaj z poniższego formularza kontaktowego, napisz na adres biuro@lumarental.pl .

 

Luma Rent Sp. Z o.o.
ul. Iwony Borowickiej 5
31-505 Kraków
NIP: 6751647863
PKO: 04 1020 2892 0000 5102 0677 4329